Välj period

Från

Till

Välj valuta

 • USD till SEK
 • EUR till SEK
 • GBP till SEK
 • CAD till SEK

 • THB till SEK
 • SEK till THB

 • ISK till SEK
 • DKK till SEK
 • NOK till SEK
 • RUB till SEK
 • AUD till SEK
 • SAR till SEK

 • USD till EUR
 • GBP till EUR
 • ISK till EUR
 • GBP till RUB

 • USD till GBP
 • EUR till GBP
 • ISK till GBP

 • GBP till USD
 • EUR till USD
 • ISK till USD
 • RUB till USD
 • Storbritannien USA Österrike Polen
   
                            
                             Hitta bästa växlingskursen på Växlingskontor.se eller Valutaomvandlare på Valutaomvandling.se
                             Samtliga valutakurser bygger på Interbank rate. Vi förbehåller oss för att eventuella fel kan förekomma på sajten och i valutagrafen.
                             Handel med valuta medför en hög risk och är inte lämpliga för alla investerare. Det finns en möjlighet att du kan nå
  en förlust av alla dina investeringar och därför bör du inte investera pengar som du inte har råd att förlora.
  Du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med valutahandel.


                             ValutaGraf.se är utvecklad av Chipware AB.